480 SE

Basic Compass480 without cabin option

      Compass 480 utan hytt alternativet     

Cabin option can be added to Compass 480 to give more storage and shade.
Hytt alternativ kan läggas till Compass 480 för att ge mer lagring, camping möjlighet.

   

Extra options on order are cabin top with Plexiglass window, Wooden cockpit table with alluminium legs and wodden berth for inside cabin.
Till val av  kabinens topp med plexiglas fönster,  sitt brunn bord i trä( bodet är en del av sängen med aluminium ben och en stor säng  för innerhytt.
 
Compass 480 cabin concept
Compass 480 hytt koncept 
Compass 480 with cabin option
Compass 480 med hytt alternativet

 Boat specification 480 SE